Corona situationen 11. december 2021

Arkivet lukker for resten af året, da 4 medarbejdere er ramt af corona.

I skrivende stund regner vi med at åbne igen – for både arkiv og besøgende – den 5. januar 2022.

Så indtil da siger vi:

Rigtig glædelig jul

samt

et godt og coronafrit nytår

Månedens billede – december 2021

Arkivet ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår – på gensyn i 2022

Hvad sker der i naturen?

 i søer og på lavvandede havområder ligger flokke af hvinænder (dykand)

fuglene puster sig op for bedre at kunne holde varmen (ses tydeligt hos solsort)

markmusens barkgnav sætter sig tydelige spor i de unge beplantninger

er det meget koldt, tilbringer grævlingen flere døgn i sin hule (sover ikke vintersøvn)

skovmusen kan endnu yngle

hasselmusen (syvsoverfamilien) sover vintersøvn i hule træer, fuglekasser og lignende

friske muldvarpeskud kan ses hele vinteren