Sommerudflugt 2022

Arkivets sommerudflugt gik i år til Vejle-området.

Første besøg var til Anton Stormlunds samling i Hornstrup. Samlingen består af et kæmpestort kinoorgel, som fylder et helt forsamlingshus. Museet omfatter desuden en af Europas store samlinger af antikt telegraf-materiel, professionelt hjemmebyggede model-damplokomotiver, elektriske måleinstrumenter samt antikt urmagerværktøj ….. og meget mere.

Derefter blev Fjordenhus besøgt. Det er et 28 m højt kunstværk bygget af 16 forskellig-farvede mursten, og består af 4 overlappende cylindre.

Frokosten blev indtaget ved Skyttehuset ud til Vejle Fjord.

Eftermiddagskaffen blev nydt ved Børkop Vandmølle.

Månedens billede – juli 2022

Så er der ferie !!

Alle vore læsere ønskes en dejlig sommer.

Vi ses igen i september 2022 – første åbningsdag efter ferien bliver onsdag den 7. september 2022.

Månedens billede – juni 2022

Det gamle folkelige danske navn var skærsommermåned, skær betyder ren og antyder i denne her forbindelse lys, og angiver at det nu er højsommer. 

Skarø’s gadekær med de grønbrogede tudser. Billedet stammer fra en af foreningens udflugter.

De danske lokalarkiver og hjemmesiden arkiv.dk truet af lukning

Lokalarkiverne er ved at blive kvalt i de mange ekstraopgaver, der er fulgt i kølvandet på GDPR. Og hvis lokalarkiverne lukker, forsvinder også den populære hjemmeside arkiv.dk, der på bare et enkelt år har haft 5,4 millioner besøgende og 36,7 millioner sidevisninger.

De danske lokalarkiver er ikke – ligesom Rigsarkivet og stadsarkiverne – omfattet af Arkivloven. Derfor skal lokalarkiverne følge de almindelige regler for samtykke i GDPR-bestemmelserne og have samtykke fra alle omtalte og viste personer for lovligt at opbevare og anvende materiale. Og samtykkereglerne gælder for både nyt og gammelt materiale. Fra den lokale håndboldklubs medlemsliste fra 1969 til billeder af de lokale konfirmander fra 1950.

– Lokalarkiverne er simpelthen blevet ofre i en ellers fuldt berettiget kamp for at sikre persondata i det digitale samfund. Det er bare endt som i Smeden og Bageren, hvor en sagesløs bager straffes for smedens forbrydelse. Det er utvivlsomt helt utilsigtet, men et trist eksempel på et manglende virkelighedstjek i forbindelse med lovgivning, siger Jørgen Thomsen, der er formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver.

Der er næsten 600 lokalarkiver i Danmark, og de er helt overvejende drevet af frivillige, der årligt yder, hvad der svarer til 400 årsværk på lokalarkiverne for at sikre den lokale historie. De mange frivillige brænder netop for den opgave. Men samtykkeregler og databehandleraftaler har nu nærmest tvunget både frivillige og Sammenslutningen af Lokalarkiver i knæ.

Danskernes interesse for den lokale historie fejler ellers bestemt ikke noget. arkiv.dk, der er lokal- og stadsarkivernes fælles hjemmeside, havde fra april 2020 til april 2021 5,4 millioner besøgende og 36,7 millioner sidevisninger. arkiv.dk  er med andre ord Danmarks største og mest brugte fotoalbum med gratis adgang til flere millioner billeder og andre arkivalier, som risikerer at forsvinde med lokalarkiverne.

– Arbejdet med den lokale historie står over for noget, man bedst kan sammenligne med et kalkuleret jordskælv. Og konsekvenserne er tydelige. Der vil ikke blive samlet meget ind i vores tid, så vores efterkommere vil stå med et stort hul, når de leder efter den lokale kulturarv fra vores tid. Det, som ingen andre samler ind og gemmer på. Og vi risikerer samtidig at miste masser af historisk guld, som vi har indsamlet gennem tiden, siger Jørgen Thomsen.

Det, der kan redde lokalarkiverne og arkiv.dk, er ifølge Jørgen Thomsen, at lokalarkiverne så hurtigt som overhovedet muligt bliver omfattet af Arkivloven, så de kan slippe ud af GDPR’s stramme greb og inden for Arkivlovens rammer indsamle og behandle materiale, der også omfatter personoplysninger.

– Hvis det ikke sker, risikerer vi alle sammen at miste lokalhistoriens folkelige forankring. Så der er brug for politisk opmærksomhed, og det kan kun gå for langsomt, siger Jørgen Thomsen.

Læs mere om Læs Sammenslutningen af Lokalarkiver på https://danskearkiver.dk/

Yderligere oplysninger

Jørgen Thomsen, formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver, , mobil 24222766

Månedens billede – maj 2022

Det er også i maj måned, at gøgen’s muntre kuk-kuk kan høres.

Af gøgens kukken kunne der tages varsel af det rette tidspunkt for såning af byg.

Gøgen gav også besked om hvor mange leveår, man havde igen, og om hvor længe landsbyens mø skulle vente på at blive gift. Stolede hun ikke på gøgen, kunne hun deltage i de ugifte pigers kapløb til majtræet – først fremme , først gift.

Månedens billede – april 2022

  • April er en god bryllupsmåned.
  • Måneden er også god til at afvænne diebørn.
  • Hvis april begynder godt vil den ende skidt.
  • Aprils vejr og unge piger er ikke til at stole på.
  • April regn gavner både bonden, præst og degn.
  • Svaler i april varsler en lun sommer.
Altertavle Horne Kirke